Maskingatan 7, 702 86 ÖREBRO
019-673 20 30
info@olmab.se
www.olmab.se

0

Copyright © 2013 ÖLM i Skandinavien AB

Ställagelära (pallställslära)

Två viktiga komponenter när man skall skapa en säker arbetsmiljö på ett lager är kunskap och förståelse.
Det gäller likväl för personal som arbetar med planering av lager som för personal som arbetar med drift och underhåll.
Vi har kurser i ställagelära som på bara några timmar höjer kompetensen avsevärt hos personalen.

Kursen omfattar:

Lämpliga befattningshavare för utbildningen:

Utbildningen vänder sig mot ett brett register av befattningshavare, från ansvariga chefer till lagerpersonal/truckförare.
T.ex. VD, säkerhetsanvarig för drift och underhåll av lagerinredningen, avdelningschefer, huvudskyddsombud, skyddsombud, underhållschef, fastighetschef, truckförare.


Tid:

Teori 4-6 timmar. Tiden kan variera något beroende på kompetensnivå och hur mycket frågor som ställs. (Vi kan anpassa utbildningen efter era önskemål).

Finns önskemål, kan del av tiden innefatta en praktisk del på ert lager. Där kan man exempelvis kan gå igenom hur man bedömer olika brister vid en okulärkontroll och andra frågor om just ert lager.


Plats:

Lämplig utbildningssal med projektor och filmduk samt om praktisk del önskas en lagermiljö med pallställ. Platserna tillhandahålls och bekostas av er.
(Utbildningen kan också genomföras i ÖLM:s lokaler i Örebro).


Övrigt:

Efter genomförd utbildning erhåller varje deltagare ett intyg på genomförd utbildning samt kompendium i Ställagelära.